Print side
| Forsiden | Send side | Søg

Mange danskere får for lidt D-vitamin

Af Karl Favrbo, civilingeniør

 

 

Det har længe været kendt, at mangel på D-vitamin giver rachitis hos børn og at det hos ældre giver osteoporose. I de senere år har man fundet ud af, at D-vitamin er vigtig for mange andre funktioner, blandt andet immunforsvaret.

 

Der er undersøgelser, der viser, at D-vitaminmangel har betydning for udviklingen af en række autoimmune sygdomme som type 1 diabetes (1), psoriasis (2), multipel (dissemineret, red.) sklerose (1) og osteoartritis (1) samt visse typer kræft (3). Der er tillige undersøgelser, der tyder på, at D-vitamin har betydning for blodtrykket (1).

 

Det er derfor vigtigt, at få tilstrækkeligt med D-vitamin. Dette skal svare til, hvad man får i troperne gennem sollys, hvilket er et indhold i blodet af på 75-160 nmol/l 25-hydrovitamin D (25(OH)D) efter Reinhold Vieth (1).

 

Brot C et al (4) har lavet en udmærket undersøgelse af 2016 sunde kvinder i alderen 45-58 år med hensyn til (25(OH)D). Man har fulgt dem over 2,5 år. 25(OH)D er et godt udtryk for status med D-vitamin.

 

Man fandt en klar variation over året, med en kraftig stigning i juni og juli og faldende tendens frem til januar og en næsten konstant lav værdi frem til juni. At koncentrationen kun stiger i juni og juli er i god overensstemmelse med Holick MF´s (5) målinger overført til danske forhold. En sådan beregning viser, at man i Danmark praktisk talt kun får D-vitaminproduktion fra sollys i juni og juli.

 

Brot C et al (4) målinger viste, at selv om der blev taget solbad lå indholdet af 25(OH)D kun over 75nmol/l i ca. 4 måneder. Alle andre lå permanent under 75 nmol/l.

 

11 % af alle lå under 25nmol/l i vinter/forårsmånederne. 59 % af alle lå under 50 nmol/l i vinter/forårsmånederne. Brot C et al (4) konklusion er, at en stor del kvinderne kunne betegnes som værende i D-vitaminmangel i hvert fald i vinter/forårsmånederne.

 

Brot C et al (4) undersøgte også forskellige faktorers indflydelse på procent stigning af 25(OH)D i månederne december-maj:

 

 • En hel krops udsættelse for sollys gav 23 %.
 • Solariebrug gav 19,4 %.
 • Kost gav 2,5*3,1=7,8 %.
 • Vitamintilskud gav 20,1 %.

 

Man kan heraf udlede følgende:

 

 • Det er ikke muligt ved solbad i Danmark at opnå nok D-vitamin.
 • Det kan ikke udelades, at løbende brug af solarium er i stand til at give tilstrækkeligt D-vitamin, men dette er næppe praktisk muligt og vil medføre stort tidsforbrug.
 • Kosten giver kun lidt D-vitamin.
 • Det nuværende vitamintilskud på ca. 5 µg D-vitamin pr dag har helt utilstrækkelig effekt. Dette er i god overensstemmelse med Reinhold Vieths (1) målinger, som viser, at man skal op på 100 µg/dag D-vitamin.

 

Brot C et al (4) målte også PTH som er et udtryk for afkalkning af knoglerne. Det viser sig, at kun når 25(OH)D var over 100 nmol/l, var der ikke forhøjet PTH.

 

Den eneste praktiske mulighed for at opnå tilstrækkelig høje 25(OH)D koncentrationer er at hæve det daglige normalindtag i form af vitaminpiller til 100 µg pr dag. Dette er i strid med den hidtidige frygt for overdosering.

 

Reinholdt Vieth (1) har imidlertid foretaget en undersøgelse af alle de tilfælde af overdosering, der har været beskrevet. Det viser sig, at alle veldokumenterede beretninger har været ved indtag af over 1000 µg/dag og kun med kunstige D2-vitamin (ergocalciferol).

 

Der er ingen veldokumenterede overdoseringer med det naturlige D3-vitamin (cholecalciferol). Der er derfor ingen væsentlig risiko ved indtagelse af 100 µg/dag D3-vitamin.

 

 

Konklusion:

 

Følgende bør ske:

 

 • D2-vitamin bør forbydes som kosttilskud, idet det er mindre effektiv end D3-vitamin og muligvis mere sundhedsskadeligt(1).
 • Det anbefalede daglige indtag af D3-vitamin bør sættes til 100 µg/dag og den tilladte mængde i vitaminpiller øges til 100 µg/dag.
 • Læger bør måle 25(OH)D i blodet ved afkalkning af knogler, autoimmune sygdomme, kræft og forhøjet blodtryk. 25(OH)D bør ligge i området 75 nmol/l-160 nmol/l (1).
 • Brot C et al (4) angiver, at deres undersøgelser er planlagt til at vare 20 år. Disse undersøgelser bør udvides til også at omfatte undersøgelser af tilfælde af afkalkning/benbrud, autoimmune sygdomme, kræftsygdomme og forhøjet blodtryk. Det kan ikke være noget problem at få penge hertil af de respektive patientforeninger.

 

Litteratur:

 

 1. Reinhold Vieth. Vitamin D Nutrition and its Potential Health Benefits for Bone, Cancer and Other Conditions. Journal of Nutritional & Environmental Medicine (2001) 11, 275– 291.
 2. A. Perez, T.C. Chen, A.Turner, R. Raab, J. Bhawan, P. Poche and M.F. Holick. Efficacy and safety of topical calctriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) for the treatment of psoriasis. British Journal of Dermatology 1996;134;238-46.
 3. Ainsleigh HG. Beneficial effects of sun exposure on cancer mortality. Prev Med 1993 Jan;22(1):132-40.
 4. Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, Gram J, Hermann AP, Sørensen OH. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr 2001 Aug;86 Suppl 1:S97-103.
 5. Holick MF. The cutaneous photosynthesis of previtamin D3: a unique photoendocrine system. J Invest Dermatol 1981 Jul;77(1):51-8.